Sedan 2009 har elever från estetiska programmet på Tumba gymnasium haft en årlig konstutställning i samarbete med Mångkulturellt centrum. Elevernas konstutställning har kommit att bli ett stående och efterlängtat inslag och i år är det den trettonde i ordningen. Konstnärliga ledare är bildlärare Rebecka Beran och konstpedagog/konstnär Saadia Hussain som gemensamt stöttar och peppar eleverna att skruva upp volymen och våga synas och höras och med sin alldeles egna konstnärliga stil och få fram sitt eget budskap.