O:LJUD är en digital konstutställning skapad av 24 gymnasieelever från estetiska programmet på Tumba gymnasium i samarbete med Mångkulturellt centrum.

Ytterst ansvariga för utställningen och samarbetet,  är bildlärare Rebecka Beran och konstpedagog och konstnär Saadia Hussain. Deltagande konstnärer är:

Adnan Hammoud, Alvin Rylin, Ayla Rumar Valeskog, Calle Bergman, Emma Pang, Faidra Papadaki, Hanna Malmqvist, Idris Williams, Jade Marcusson Hallström, Josefiné Fredriksson, Julia Flato, Junia Jacobis, Karla Svartling Stolpe, Lilian Rissan, Linnea Berg, Lisa Kjerfve, Margo, M, Pip, Robin Lindman, Salma Gulyas Mallik, Tindra Zetterström, Valeria Rivas Rodas och Wyvern. 

 

Årets tema PRIMALSKRIK är inspirerat av en reklambyrå för Island som under 2020 kom på idén att låta människor över hela världen skrika ut sin ångest och sedan få sitt skrik uppspelat på en avlägsen plats någonstans på Island. Frågor som eleverna fick ta itu med var vad de skulle skrika (om de skulle skrika) och sedan såklart hur det kan uttryckas visuellt? Att göra ett tema till sitt eget och sedan gestalta det i bild är inte helt enkelt - kanske framförallt för att det är meningen att det ska vara personligt och som bekant blir det som är personligt också viktigt för en, och då ofta svårare att uttrycka. Det är en av utmaningarna som alla konstnärer ställs inför och som alla elever antagit och lyckats skapa något unikt och personligt. 

 

primalskrik

prima`lskrik subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en
ORDLED: prim-al--skrik-et
• nyfött barns skrik av ångest och smärta
HIST.: sedan 1974; till medeltidslat. primalis, lat. primus 'först'

Källa: Nationalencyklopedin, primalskrik.

 

Här är länkar till inspirationskällor till temat primalskrik:

Create Your Own Website With Webador